Polishcourses

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


 

SZKOLENIA DLA FIRM

Programy nauczania są w przypadku każdego kontraktu szczegółowo dyskutowane i opracowywane w porozumieniu z klientem biznesowym przed jego rozpoczęciem. Nad realizacją kontraktu: poziom nauczania, osiągnięcie zakładanych celów, standaryzacja testów, czuwa Dyrektor Programowy.

Na życzenie klientów biznesowych identyfikowane są potrzeby szkoleniowe pracowników, a następnie przeprowadzana jest ich analiza, co pozwala nam na zaproponowanie optymalnego planu szkoleniowego. Następnie przeprowadzamy testy (także on-line) i rozmowy kwalifikacyjne, co pozwala na podział biorących udział w szkoleniu na grupy językowe zgodnie z ich aktualnym poziomem zaawansowania językowego i zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi.

Dla każdego poziomu proponowane są podręczniki kursowe i materiały dodatkowe (wsparcie na platformie E-LEARNINGOWEJ), jak również przedstawiany jest program kursu i definiowane są cele, aby zapewnić zgodny z oczekiwaniami plan działania.

Bardzo ważną kwestią w uczeniu się jest monitorowanie postępów. Dzięki regularnie przeprowadzanym quizom i testom (połówkowym i końcowym), zarówno nasi studenci, jak i my, możemy obserwować rozwój językowy szkolonych osób, jak również aktywnie wpływać na wykorzystanie ich potencjału. Dzięki temu możemy szybko reagować i jeszcze lepiej dostosować nasze programy do aktualnych potrzeb konkretnej grupy.

Na półmetku szkoleń uczestnikom kursu przedstawiamy OCENĘ POSTĘPÓW.

Korzystamy również z systemu zarządzania szkoleniami językowymi, który pozwala osobom odpowiedzialnym w firmach za organizację szkoleń na monitoring osiągnięć pracowników.

 

 

Designers SneakersAdidas Energy Boost